Журито на награди „Питагор“ избра двете области в категория „Награда Питагор за решаване на обществени предизвикателства“

На първото си заседание журито на награди „Питагор“ единодушно избра двете области в категория „Награда Питагор за решаване на обществени.

Медицински университет – Варна организира научен симпозиум на тема: „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“

На 16 и 17 април 2021 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна ще се проведе първият.

Награди „Питагор“ 2021 г. на Министерство на образованието и науката за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2018-2020 г.

През 2021 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката се организират с изцяло нов.

България получи статут на „Участник“ в Комитета за научна и технологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и работните органи към него

На 7 април заместник-министър Карина Ангелиева взе участие в закрито заседание на Комитета за научна и технологична политика на Организацията.

Европейската комисия мобилизира 123 милиона евро за научни изследвания и иновации за справяне с новите варианти на SARS-CoV-2

EK мобилизира 123 милиона евро от бюджета на РП „Хоризонт Европа“ за спешни изследвания на различните варианти на коронавирус.  Комисията обяви.

Информационна сесия на тема „Успешно проектно предложение по РП „Хоризонт Европа“

На 21 април 2021 г. Европейската комисия ще организира открита информационна сесия на тема „Успешно проектно предложение по РП „.

Управление на иновациите и цифрова трансформация на индустриите – докторантски семинар в рамките на проекта SCHOLARNET

В началото на месец март се проведе онлайн семинар на тема „Управление на иновациите и цифрова трансформация на индустриите и.

Програма „Стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки“

Програмата за млади български учени от страната и българска научна диаспора е резултат от Меморандум за разбирателство за периода 2019-2024.

Онлайн семинар ‘Organ on Chip: Towards Standardization’

На 28-29 април 2021г. Съвместният изследователски център към Европейската комисия и Европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC организират ежегоден.