Българска делегация взе участие в заседанието на Комитета за научна и технологична политика на ОИСР

В периода 22-24 март се проведе 122-то заседание на Комитета за научна и технологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, предхождано от работна среща на тема „Ангажирането на гражданите с науката и политиките за наука“. България бе представлявана от д-р Милена Дамянова – директор на дирекция „Наука“. В рамките на заседанието се обсъдиха теми, свързани с т.нар. двоен преход, политики формирани около мисии, ангажирането на гражданите в правенето на политики за наука, бъдещи предизвикателства пред изкуствения интелект и др.

Секретариата на комитета информира делегациите за напредъка по организирането на срещата през 2024 г. на министрите с ресор „наука, иновации и технологии“. В рамките на последния ден делегациите имаха възможност да обсъдят основните теми предложени от секретариата, които да бъдат обсъдени от министрите и заинтересованите страни през пролетта на 2024 г. Последната среща на ниво министри в рамките на Комитета е проведена през 2015 г. в гр. Теджън, Южна Корея и е завършила с приемането на Декларацията за научни, технологични и иновационни политики за глобалната и дигиталната ера.

Припомняме, че още през м. април 2021 г. след изслушване от Комитета за научна и технологична политика България получи статут на „участник“, което дава възможности на български представители да взимат участие, както в заседанията на комитета, така и в работните групи към него.

Към този момент дирекция „Наука“ съвместно с колеги от други институции работи по попълването на въпросниците изпратени от Комитета, като част от започналите вече технически прегледи.