Danubius Young Scientist Award 2024

Австрийското федерално министерство на образованието, науката и изследванията и Институтът на Дунавския регион и Централна Европа създават наградите през 2011.

Стартира компонентът MAPS

На 02 април 2024 г. стартира конкурсът за проектни предложения по компонента MAPS на Швейцарско-българската програма за научни изследвания. Официалната.

Покани за обучение и изграждане на капацитет на JRC

Съвместният изследователски център (JRC) обяви 3 покани за обучение и изграждане на капацитет в рамките на инициативата за отворен достъп.

Възможност за повишаване на квалификацията на мениджъри и администратори на научни инфраструктури чрез посещение (study visit) в университета в Тампере, Финландия по проект NCP_WIDERA.NET

По проект NCP_WIDERA.Net, подпомагащ мрежата от национални контактни лица за разширяване на участието и укрепване на европейското научноизследователско пространство (Widening.

BBMRI-ERIC отбеляза своята 10-годишнина

През м. февруари бе отбелязана 10-годишниня от създаването на BBMRI-ERIC със семинар в постоянното представителство на Австрия към ЕС. Начало.