Укрепване на трансфера на технологии в ЕС – фокус върху Западните Балкани и Югоизточна Европа

Словенското председателство на Съвета на Европейския съюз, Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия и Научният парк АРЕА ще организират.

ЕС-AMRI – обединение на BBMRI, EATRIS и ECRIN

Европейският алианс на инфраструктури за медицински изследвания EU-AMRI е новият съюз между европейските инфраструктури за медицински изследвания BBMRI, EATRIS и.

Конкурс за стипендии “Фулбрайт” за учени и изследователи за академичната 2022-23 година

Конкурсът за стипендии “Фулбрайт” за учени и изследователи, аспиранти и представители на неправителствени организации за академичната 2022-23 година тече в.

Европейската лаборатория за структурна оценка (ELSA) предоставя достъп до своята научна инфраструктура

European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) обявява конкурс за проекти за достъп до нейната научната инфраструктура. Проектите могат да са.

Екип на Център за компетентност КВАЗАР се включва в спасителната акция по изтегляне на авариралия кораб „Вера Су“

Екип по управление на риска от Център за компетентност КВАЗАР се включи в координационния щаб на българските власти, ръководещ спасителната.

Европейската комисия слага началото на мисии на ЕС за справяне с основните предизвикателства

Комисията сложи началото на пет нови мисии на ЕС – нов и новаторски начин за съвместна работа и подобряване на.

Конкурс за избор на нов член на Борда на директорите на DARIAH

  Европейската цифрова научноизследователска инфраструктура за изкуства и хуманитарни науки DARIAH обявява конкурса за избор на нов член на Борда.

ЕК обяви два нови конкурса за награди в областта на ядрените изследвания и иновациите

The Nuclear Innovation Prize will be awarded at the next Euratom Research and Training Conference in Safety of Reactor Systems.

Европейската комисия публикува насоки относно плановете за равенство между половете за Хоризонт Европа

Днес Европейската комисия публикува насоки относно плановете за равенство между половете на Хоризонт Европа. Това Ръководство подпомага участниците да отговарят.