„Copernicus Masters“ и „Galileo Masters“ – европейски състезания за разработване на иновативни приложения използващи данни от космоса

С подкрепата на Министерството на икономиката на Република България, Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ участва като партньор за.

Доклад на Експертна група в областта на биоикономиката

Европейската Комисия и нейният Механизъм за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката (PSF on Bioeconomy) организират Финално събитие за.

Международно признание за проекта за изграждане на научен капацитет SCHOLARNET

В края на академичната година международният проект за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET, който се осъществява в рамките на националната.

Приета е Работната програма на Съвместния изследователски център

На 4 юни 2021 г. Европейската комисия прие работната програма на Съвместния изследователски център (JRC). JRC предоставя доказателства и широкообхватен.

Фонд „Научни изследвания“ публикува видеопредставяния на научни проекти насочени към справяне с пандемията от COVID-19

Водени от високия обществен интерес и по инициатива на Министерството на образованието и науката, Фонд „Научни изследвания“ организира и предоставя.

Национална среща за изграждане на изследователска мрежа в областта на разработването и изследването на нови лекарствени молекули

В изпълнение на проект „DRUG-MOLECULE“ по Национална научна програма „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“ Химикотехнологичен и металургичен университет кани представители на всички.

Достъп до научни публикации на уебсайта на ScienceDirect

До 6 юли научните и академичните организации в България ще могат да се възползват от достъп до научни публикации, в.

Информационен ден по новата програма Хоризонт Европа – клъстер 5 „Климат, Енергия и мобилност“

На 5 и 6 юли Европейската комисия организира специална информационна сесия по новата програма Хоризонт Европа, клъстер 5 „Климат, Енергия.

Във Варна се проведе втората национална конференция по инсулт с международно участие

На 05-06 юни 2021 г. Медицински университет-Варна и УМБАЛ „Света Марина“- Варна бяха домакини на Втора национална конференция по инсулт.