Европейският институт за иновации и технологии с покана за проекти за Общност за знания и иновации (ОЗИ) „Култура и творчество“

На 26 октомври Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обяви покана за представяне на проектни предложения в рамките на.

Фонд „Научни изследвания” обяви класирането по три конкурсни сесии

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) обяви класирането по следните конкурси: – „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“.

Експерти на Център за компетентност КВАЗАР разработиха STEM уроци за технологии в креативните индустрии

На 26 oктомври беше открит новоизградения СТЕМ Център на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ в гр. София, който ще разполага с.

Уебинар на тема биоикономика организиран в рамките на инициативата BIOEAST

Постоянното представителство на Унгария в ЕС организира уебинар на тема „Мобилизиране на финансови инвестиции в иновации, свързани с биоикономиката в страните.

Научен семинар на тема дигиталната трансформация по проект SCHOLARNET

  В началото на академичната година се проведе научен семинар, посветен на дигиталната трансформация, в рамките на международния проект за.

Съвместният изследователски център публикува Работна програма 2021-2022 и Годишен доклад 2020

Съвместният изследователски център (JRC) е вътрешната служба на Комисията, която осигурява независима, основана на доказателства научна и техническа подкрепа за.

Предстоящ семинар на тема производство на зелен водород

Италианското министерство на университетите и научните изследвания и Mинистерството на на образованието и науката на България организират  работен семинар на.

Community Booster – Европейския институт за иновации и технологии

Новата инициатива на Европейската комисия – Ускорител на общността на Европейския институт за иновации и технологии („EIT Community Booster – Scaling New.

Работна програма на Европейската комисия за 2022 г.

Европейската комисия прие своята работна програма за 2022 г., в която се определят следващите стъпки от нейната амбициозна и преобразяваща програма.

Безплатни обучения за ползване на обновения Web of Science

Представителството на Web of Science за България информира за поредица от предстоящи безплатни онлайн обучения насочени към учени, докторанти и.