Международен симпозиум “Sustainable research infrastructure for a sustainable world”

На 22 февруари ще се проведе международен онлайн симпозиум на тема “Устойчива научноизследователска инфраструктура за устойчив свят“. Симпозиумът е организиран.

ТЕКНОФЕСТ 2022 Г.

Министерството на индустрията и технологиите на Република Турция и Фондация за технологичен екип на Турция организира ТЕКНОФЕСТ в периода 30.

Международна конференция за изкуствения интелект

В периода 21-25 февруари ще се проведе Международната конференция по изкуствен интелект, организирана на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Европейски дни на индустрията 2022 г.

Дните на индустрията на ЕС са водещото годишно събитие, което подчертава водещите индустриални лидери и текущите дискусии по индустриалната политика,.

Национален конкурс „Млади таланти“ 2022 г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява.

Нови покани за представяне на проектни предложения по Interreg Danube, Horizon Europe, New European Bauhaus Prizes 2022

Обявени са нови покани за представяне на проектни предложения по Interreg Danube, Horizon Europe, New European Bauhaus Prizes 2022. Повече.

Европейската космическа агенция (ЕКА) обяви свободни стажантски позиции

Европейската космическа агенция (ЕКА) обяви свободни стажантски позиции, насочени главно към инженери, завършили информационни технологии и бизнес услуги. Участието на България в.

Информационен Бюлетин за „Хоризонт Европа“

Екипът по проект Bridge2HE подготви и разпространи второто издание на информационния бюлетин за „Хоризонт Европа“. Предоставена е информация за предстоящи.

Фонд „Научни изследвания“ набира оценители

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени от България и.