Фонд „Научни изследвания“ обяви покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България-Франция по Програма „Рила“

Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурсна процедура за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България-Франция.