Национален конкурс „Млади таланти“ 2016

Пресиана Ивайлова Маринова проектът: „Наличие на нулеви суми в подмножества на крайни векторни пространства“ През 2016г. Пресиана е ученичка в.

Национален конкурс „Млади таланти“ 2015

Паолина Гаджулова проект „Триизмерен матчинг. Ново решение посредством генетични алгоритми“ Genetic algorithms are a powerful metaheuristic that mimics the process.

Допълнителни 150 милиона евро за Европейския съвет за иновации за финансиране на водещи до пробив идеи за справяне с коронавируса

Пилотният “Ускорител“ на Европейския съвет за иновации (ЕСИ) ще разполага с допълнителни 150 милиона евро за подкрепа на решаващи иновации.

Фонд „Научни изследвания“ финансира проекти за научни изследвания свързани с пандемията от коронавирус

С постановление на Министерски Съвет е одобрен бюджет за реализиране на нови конкурси на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) за финансиране.

Информация за напредъка на научното сътрудничеството и координацията в рамките на Европейския съюз по темата SARS-CoV-2

Държавите от Европейския съюз обединиха ресурсите си за координиране на усилията за постигане на съвместно решение на проблемите, възникнали вследствие.

Kоординираните усилия в отговор на COVID-19 кризата – основна тема в месечния бюлетин на комисар Мария Габриел.

Темата за координираните усилия в отговор на COVID-19 кризата е основна в месечния бюлетин на комисар Мария Габриел. „Европа продължава.

Конкурс за докторантура по микробиология по програма „ВИХРЕН”

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за докторантура по микробиология по програма „ВИХРЕН” на Министерство на.

Уебинар на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за популяризиране на регионалната схема за иновации

На 14-ти май 2020 г. EIT „Храни”, една от осемте общности на знанието и иновациите (ОЗИ), работещи в рамките на.

Конференция „Европейска научноизследователска инфраструктура за по-интелигентно бъдеще“

Конференцията „Европейска научноизследователска инфраструктура за по-интелигентно бъдеще“ ще се проведе на 15 май 2020 г. и ще бъде изцяло дигитална. Събитието.