Лятната студентска онлайн програма за 2021 г. на CERN

Лятната студентска онлайн програма за 2021 г. на CERN

Международният институт за устойчиви технологии  (SEEIIST) предоставя възможност за младите хора от Югоизточна Европа да участват в лятната студентска онлайн програма на CERN. Участниците имат възможност да кандидатстват за стипендии до 700 EUR, които да им позволят участие в онлайн курса. Крайният срок за кандидатстване…

Индекс на инвестициите в научноизследователската и развойна дейност на ЕС за 2020 г.

Индекс на инвестициите в научноизследователската и развойна дейност на ЕС за 2020 г.

Основната цел на индекса на ЕС за промишлени научноизследователски и развойни дейности (Scoreboard) е да се направи сравнителен анализ (т. нар. “бенчмарк”) на представянето на индустриите, ориентирани към иновации в ЕС, спрямо основните световни партньори. Изданието на Scoreboard за 2020 г. анализира 2500 фирми, инвестирали…

Стипендии за научни изследвания в областта на спорта

Стипендии за научни изследвания в областта на спорта

Посолството на Кралство Саудитска Арабия в България споделя информация за обявяване на началото на процедура по връчване на награда „принц Фейсал бин Фахад“ за изследвания в областта на спорта. Целта на програмата е да се подпомогне финансово академичната работа в сферата на развиването  на нови…

Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020-2027 г.

Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020-2027 г.

Дирекция “Наука” на МОН публикува актуализираната Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. Включени са 12 нови научноизследователски инфраструктури, получили най-високи оценки от международния панел от оценители и показали висок потенциал за развитие. В настоящия си вариант Пътната…

Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции

Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции

Разпространението на трансмисивни инфекции в глобален аспект е от изключителна важност за научните изследвания, тъй като тези инфекции заемат значителен  дял  в  човешката  патология, представляват  сериозно  предизвикателство  и имат нов потенциал за епидемично разпространение Поради тяхната епидемиологична значимост те са постоянен приоритет в здравеопазването.  Инфекциите…

Второ експресно проучване на SHARE ERIC България във връзка с извънредното положение

Второ експресно проучване на SHARE ERIC България във връзка с извънредното положение

Български учени от Института по философия и социология при БАН, в рамките на националната инфраструктура “SHARE ERIC България” подготвиха втора вълна на онлайн изследване, с което да проучат влиянието на Извънредното положение заради Пандемията от Коронавирус в България върху основни области от обществения живот. Как се справят…

Препоръки на Работната група за научни инфраструктури за изследователски софтуер

Препоръки на Работната група за научни инфраструктури за изследователски софтуер

Работната група за научни инфраструктури за изследователски софтуер, като част от Групата по архитектура на Изпълнителния съвет на Европейския облак за отворена наука (European Open Science Cloud, EOSC), представя набор от препоръки, които да позволят на EOSC да определя и признава софтуера за научни изследвания…

Препоръка на Германската национална академия на науките Leopoldina за мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19

Препоръка на Германската национална академия на науките Leopoldina за мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19

В свое работно комюнике Германската национална академия на науките Леополдина, препоръчва ограничаване на събиранията по време на коледните и новогодишните празници за Германия. Комюникето е разработено от интердисциплинарна група учени и е получило голямо обществено и медийно внимание в Германия. Въпреки перспективата за ваксинации, които…

Tри жени учени с награда от 5000 евро за своите смели проекти

Tри жени учени с награда от 5000 евро за своите смели проекти

Д-р Искра Колева, д-р Радослава Бекова и Любов Георгиева са тазгодишните носителки на националната стипендия „За жените в науката“ за България. Престижното отличие им бе присъдено за техните новаторски научни идеи на официална онлайн церемония na 8 декември със специалното участие на г-жа Илияна Йотова,…

Прогнозен анализ за въздействие на COVID-19 върху агро-хранителния сектор в Централна и Източна Европа

Прогнозен анализ за въздействие на COVID-19 върху агро-хранителния сектор в Централна и Източна Европа

“По време на кризата с COVID-19, агро-хранителната индустрия се оказа една от най-устойчивите на трудната ситуация. Шокът от пандемията обаче изискваше коригиращи действия и ускори развитието на тенденциите, които вече се наблюдават в сектора – като цифровизация, по-информиран потребителски избор и предпочитания към местни продукти.”…