Срокът за регистрацията за специализирания курс HERCULES организиран от CERIC-ERIC е удължен до 3 май 2021 г.

Срокът за регистрацията за специализирания курс HERCULES, организиран от CERIC-ERIC, е удължен до 3 май 2021 г. 8-дневното онлайн обучение.

Elsevier организира информационни събития по темата за ваксините срещу COVID-19

Холандската компания за информация и анализ Elsevier организира две информационни събития в подкрепа на изключителните усилия на здравните и изследователски.

Нов център на Комисията за знания относно наблюдението на Земята

Комисията създаде Център за знания относно наблюдението на Земята с цел максимално използване на знанията, получени от наблюдението на Земята, по-специално от.

Фонд „Научни изследвания“ организира международна работна среща в рамките на JPI Urban Europe

В периода 16-18 юни 2021 г. Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира работна среща, целта на която е да помогне за.

Международният съюз за вакуумна наука, техника и приложения награждава млади изследователи с 2021 International M. W. Welch Scholarship Award

Всяка година Международният съюз за вакуумна наука, техника и приложения (IUVSTA) предлага международна стипендия за обещаващ млад учен, който желае.

Европейската комисия публикува Насоки за наставничество в рамките на Marie Skłodowska-Curie Actions

MSCA е водещата програма на Европейския съюз за мобилност и обучение на изследователи и за докторантски програми. Тя допринася за.

Журито на награди „Питагор“ избра двете области в категория „Награда Питагор за решаване на обществени предизвикателства“

На първото си заседание журито на награди „Питагор“ единодушно избра двете области в категория „Награда Питагор за решаване на обществени.

Медицински университет – Варна организира научен симпозиум на тема: „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“

На 16 и 17 април 2021 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна ще се проведе първият.

Награди „Питагор“ 2021 г. на Министерство на образованието и науката за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2018-2020 г.

През 2021 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката се организират с изцяло нов.