Исландия и Норвегия са първите асоциирани страни към РП „Хоризонт Европа“

  На 24 септември Исландия и Норвегия официално се присъединиха към „Хоризонт Европа“, което дава позволява на тези две държави.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма ВИХРЕН-2021

Националната научна програма “Вихрен” определя целите и принципите на финансиране, предназначено да подкрепи учени с високи постижения: – Схемата за.

Eвропейците твърдо подкрепят науката и технологиите

Публикуваното днес ново проучване на Евробарометър „Познания и нагласи на европейските граждани към науката и технологиите“ показва, че 9 от.

Колко пари заделят държавите за НИРД?

През 2020 г. общите средства на държавния бюджет за научноизследователска и развойна дейност (GBARD) в целия ЕС възлизат на 100.

Уебинар за новите функции в портала на Европейската комисия – Funding and Tenders

  На 28 септември Европейската комисия организира уебинар, на който да изясни новите функции в портала Funding & Tenders. Ще.

България записа най-доброто си представяне в EUCYS от първото си участие в конкурса през 1997 г. насам.

В хибридното провеждане на конкурса за 2020/21 г. всички български участници спечелиха награди. Виктор Колев, с проект Neural Abstract Reasoner.

COST Info Day – online session

  На тази онлайн сесия може да научите за ролята на COST в насърчаването и разпространението на научните постижения, ролята.

Онлайн конференция Youth Danube Salon – 15 октомври 2021 г.

В рамките на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR), Държавното министерство на Баден-Вюртемберг (БВ), държавното представителство на БВ в.

Работен семинар от менторската инициатива на Европейския научноизследователски съвет

Институтът за хуманитарни науки (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM), Виена е независим институт за напреднали изследвания в областта.