Стратегически план на „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2024 г.

На 15 март 2021 г. Европейската комисия прие първия стратегически план за „Хоризонт Европа“, новата програма на ЕС за научни.

Уебинар на тема „Как да подготвим успешно проектно предложение по РП „Хоризонт Европа““ (24 март 2021 г., 11.00 – 17.15 българско време)

Европейската комисия организира уебинар  на тема „Как да подготвим успешно проектно предложение по РП „Хоризонт Европа“. Онлайн събитието ще се.

Digital Day 2021 – тематично събитие на Европейската комисия и Португалското председателство на Съвета на ЕС

Европейската комисия, в сътрудничество с Португалското председателство на Съвета на ЕС, организира Digital Day 2021 – виртуално събитие, което ще.

Информационен ден на ЕК за „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA)

Европейската комисия организира онлайн информационно събитие за различните схеми на финансиране и основните промени по отношение на Действията „Мария Склодовска-Кюри“.

Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“

Образователният обмен между България и САЩ под егидата на програма „Фулбрайт” започва още през 1967 г. През 1993 г. Българо-американската.

Учените на КВАЗАР с уроци по роботика в STEM центъра по природни науки, изследвания и иновации на гр. Костинброд

На 01 март 2021 г.  в СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев.

„Бяла книга“ с препоръки към Европейската комисия в сферата на трансфера на знания

Българската мрежа за технологичен трансфер (БМТТ, Bulgarian Technology Transfer Network), член на Консултативния комитет на националните асоциации (NAAC) на ASTP,.

Национална програма „Европейски научни мрежи“

Националната програма „Европейски научни мрежи“ осигурява финансови средства за изпълнението на високо оценени от независими експерти към Европейската комисия, но.

Европейският съвет за иновации започва своята дейност на 18 март 2021 г.

Европейският съвет за иновации (European Innovation Council, EIC) започва своята дейност на 18 март 2021 г. EIC е една от.