Три висши училища получават статут на изследователски университети

Нови три висши училища получават статут на изследователски университети за следващите четири години. Списъкът беше одобрен от Министерския съвет и.

Работна среща на тема “Национален инфраструктурен капацитет по транслационна медицина”

Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България кани представители на заинтересованите научни и академични екипи на работна среща.

Конференция „Life in the Universe“

Конференция „Life in the Universe“

В периода 24 – 28 октомври в София ще се проведе интересна конференция на високо научно ниво „Life in the.

Съвместната българо-китайска лаборатория за “Адаптиране на управлението на селскостопанските екосистеми към климатичните промени”

На 30 септември 2022 г. в библиотеката-музей “Циен Сюесън” на Шанхайския университет “Дзяо Тун” (SJTU) се състояха официалното откриване на.

HOMO SCIENS 2022 – ИЗДАНИЕ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Homo Sciens 2022– Издание на Съюза на учените в Българияпо проект 101061564 — K-TRIO — HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, финансиран от Европейския съюз.

Европейският институт за иновации и технологии стартира Deep Tech Talents Initiative за обучение на един милион европейски таланти

На 11 октомври 2022 г. комисар Мария Габриел обяви стартирането на Deep Tech Talent Initiative, едно от водещите действия на.

Центърът за полярни изследвания към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за финансиране на Полярни научни изследвания – 2022 г.

Във връзка с изпълнение на Националната програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“,  приета с  Решение № 391 от.

Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2023-2024

Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии.

Стипендии от провинция Бавария за магистри и докторанти за академичната 2023/2024

Провинция Бавария ще спонсорира стипендии за академичната 2023/24 година. Право на кандидатстване имат завършили от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша,.

София Тех Парк обявява конкурс за млади учени за среща с Нобелови лауреати по медицина

София Тех Парк обявява конкурс за млади учени, които ще имат възможността да участват в 72-та среща с Нобелови лауреати.