Семинар по проекта ScholarNet: Realising Scientific Contribution in Refereed Journals

На 4 ноември 2021 г. в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, при спазване на всички епидемологични мерки и изискване на зелен сертификат, стартира присъствено семинар-обучение за докторанти и постдокторанти, посветен на подготовката на статии в списания, индексирани в световните бази Scopus и Web of Science. Семинарът беше воден от проф. д-р Николай Денчев от Свободния Университет в Брюксел (Vrije Universiteit Brussels), с участието на проф. д-р Пенчо Пенчев oт УНСС, главен редактор на списание Economic Alternatives, което е индексирано в Scopus и доц. д-р Тодор Ялъмов, зам.декан на Стопански факултет.

Семинарът е организиран в рамките на проект ScholarNet, финансиран чрез НПП „Европйски научни мрежи“  и има за цел да повиши научния капацитет на факултета, както  и да изгради хоризонтални връзки между докторанти, постдокторанти, хонорувани и щатни преподаватели във факултета и Европейски университети.

В семинара участваха 11 докторанти и постдокторанти от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС, които преподават в общо пет български университета. Следващото събитие ще бъде  отворено за по-широко участие онлайн и ще се проведе на 18 ноември от 10 часа българско време. Желаещите да се включат в следващите семинари, които ще се проведат оналйн могат да се регистрират тук за участие. Програмата предвижда написване на статии, докладване на статиите на конференция (22-та годишна конференция на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Екологични, социални и управленски предизвикателства пред възстановяването и развитието, която също се организира с подкрепата на ScholarNet), получаване на обратна връзка от проф. Денчев и други участници в конференцията, преработване и изпращане до подходящи списания.

Повече информация за проекта и събитието може да намерите тук.