Информационен ден за Клъстер 2

Eвропейската комисия ораганизира информационен ден за Клъстер 2, който ще се проведе виртуално на 7 декември 2021 г.

Информационният ден ще представи изследователските теми, предложени по работна програма 2022 на клъстер 2 (Култура, творчество и приобщаващо общество), като ще даде възможност на бъдещите кандидати да научат повече за възможностите за финансиране по новата програма. Предоставената информация ще обхваща предстоящи покани за иновативни изследвания на тема „Демокрация и управление“, „Европейско културно наследство и културни и творчески индустрии“, както и „Социални и икономически трансформации“.

За повече информация посетете уебсайта на събитието.

На 8 декември 2021 г. ще бъде организирано посредническо събитие за свързване на заинтересовани партньори. За повече информация и регистрация посетете следния уебсайт.