Семинар по проект ORIENT-NM за проучване на възможността за създаване на Европейско партньорство за ядрени материали

Финансираният по програма Евратом проект ORIENT-NM (начало октомври 2020 г.) организира семинар за да проучи възможността за създаване на Европейско партньорство за ядрени материали.

Това събитие е първата стъпка от отворения диалог на изследователската общност на ядрените материали с всички заинтересовани страни. Целта е да се обсъдят потенциалните цели и въздействието на европейското партньорство върху ядрените материали и да се напредне към постигане на консенсус по тази тема.

Дискусията между заинтересовани страни ще се основава на първите резултати от проекта и първите документи, изготвени от ORIENT-NM с цел получаване на принос за тяхното по-нататъшно развитие и усъвършенстване, като се вземат предвид различни визии и очаквания.

За регистрация за участие можете да проследите тази връзка.

 

Първи работен семинар по проекта ORIENT-NM

Цел: Отворен диалог със заинтересованите страни

Дати: 22 и 23 ноември 2021 г

Час: 13:30 – 17:00 и 09:00 до 13:00 (CET)

Формат: хибриден (Брюксел и онлайн)