Покани на Европейския институт за иновации и технологии

  • Нова покана на Европейския институт за иновации и технологии с покана за проекти за Общност за знания и иновации (ОЗИ) „Култура и творчество“

Поредица от специализирани уебинари ще бъдат отворени за широката публика във виртуален формат на 9, 16, 30 ноември и 7 декември. Подробности и линк за регистрация могат да бъдат намерени ТУК.

EIT публикуваха документ относно модела на иновации, който предлага рамково ръководство относно модела на управление на EIT, ОЗИ и техните договорни отношения.

  • Втора покана за представяне на проектни предложения по Инициативата на EIT, насочена към изграждането на иновационен капацитет във висшите училища в Европа (EIT HEI Initiative)

На 7, 8 и 10 декември EIT организира поредица от онлайн информационни сесии по отношение на условията на втория конкурс на инициативата. Всички подробности за регистрация са достъпни ТУК.

  • Градска мобилност на EIT: нови RIS центрове в пет държави

ОЗИ на EIT „Градска мобилност“ обяви стартирането на 5 нови центъра по Регионалните иновационни схеми на Института (EIT RIS) в Хърватия, Латвия, Румъния, Словакия и Турция. Това увеличава обхвата на EIT RIS освен вече създадените RIS центрове в 7 други държави (Гърция, Унгария, Малта, Полша, Португалия, Сърбия и Словения). Повече информация можете да намерите ТУК.

  • Публикувана покана за представяне на проектни предложения за иновации в областта на храните на EIT с краен срок 14 януари 2022 г.

Конкурсът на ОЗИ „Храни“ е насочен към консорциуми от организации. В проектните си предложения консорциумите следва да заложат на съвместни дейности с потенциал да донесат иновативни технологични решения на пазара в селскостопанския сектор. Те трябва да предложат едно или повече търговски жизнеспособни и иновативни решения, съобразени с Рамката за ключовите области, предизвикателства и въздействие на ОЗИ „Храни“ (повече подробности в Насоките за конкурса за 2022 г.). Иновативните решения трябва да имат TRL ниво 7 към момента на подаване на предложението, а всички предложени дейности, независимо от продължителността им, трябва да предложат на пазара поне едно новаторско решение до 31 декември 2023 г., включително генерирани приходи от най-малко 10 000 EUR. Дейностите, приключващи през 2024 г., трябва да пуснат на пазара иновация до 31 декември 2024 г. Поканата е отворена за всички организации, отговарящи на условията за финансиране на Рамкова програма „Хоризонт Европа“. Не е задължително условие към участниците да са партньор на ОЗИ „Храни“, за да подадат проектно предложение.

  • Набиране на независими членове на Надзорния съвет на ОЗИ „Храни“

За да кандидатстват за тази позиция, заинтересованите кандидати трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо до г-н Егон Зендер /Egon Zehnder/ на eitfood@egonzehnder.com до 15 ноември 2021 г. Повече подробности за позицията и условията за кандидатстване могат да бъдат открити ТУК.