Инфраструктура за Геномни Данни – Нов проект на ЕС за отключване на потенциала на човешката геномика за здравеопазване, изследвания и иновации

На 17 ноември в Брюксел, Белгия, стартира проектът за Европейска инфраструктура за Геномни Данни (Genomic Data Infrastructure, GDI). Новият проект GDI на стойност 40 милиона евро, координиран от ELIXIR, се финансира съвместно от Европейската комисия по Програмата за цифрова Европа и чрез съфинансиране от участващите държави-членки. В областта на Здравеопазването Програмата „Цифрова Европа“ има за цел да подпомогне създаването на елементи от Европейското пространство за здравни данни. Целта на проекта е да реализира амбицията на инициативата 1+MГ за осигуряване на защитен достъп до човешки геномни и съответните клинични данни в цяла Европа чрез създаване на инфраструктура за тях. Проектът включва консорциум с партньори от 20 европейски държави и ще улесни трансгранична обединена мрежа от национални геномни колекции за биомедицински и

зследвания и персонализирани медицински решения.

Проектът GDI има за цел да отключи потенциала на мрежа от данни за над един милион човешки геномни последователности за изследвания и клинични справки. Това ще създаде безпрецедентни възможности за транснационални и многостранни действия в областта на персонализираната медицина за чести, редки и инфекциозни заболявания. Оторизираните потребители на данни, като клиницисти, изследователи и иноватори, ще могат да подобрят разбирането на геномиката за по-прецизно и по-бързо вземане на клинични решения, диагностика, лечение и предиктивна медицина, както и за подобрени мерки в общественото здравеопазване в полза на европейските граждани, здравните системи и икономиката като цяло.

Повече информация може да намерите тук.