Регионалният астрономически център за изследвания и образование – представен на Фестивал на науката 2022

РАЦИО – Регионалният астрономически център за изследвания и образование обединява изследователските и образователни институции в областта на оптичната астрономия в България. Водещ партньор в консорциума от организации, където се провеждат професионални научни изследвания и се извършва обучение на студенти по астрономия, е Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО). Негови партньори са Катедрата по астрономия на Физическия факултет към Софийския университет (КА-СУ) и Астрономическата обсерватория на Шуменския университет (АЦ-ШУ).

За реализирането на проекта е създаден едноименен консорциум от трите институции, чрез който се осъществява реализирането и финансирането на проекта. Целта е да се подобрят условията за астрономически изследвания и академично обучение по астрономия в България.

Проектът, който се основава на съществуващата изследователска и образователна инфраструктура у нас, е без прецедент в България. Главен център за неговото осъществяване е НАО с нейната развита наблюдателна инфраструктура и традиции в провеждането на обучителни школи, семинари, работни срещи и студентски практики.  В НАО са концентрирани специализирани ресурси за астрономически наблюдения, между които са четири телескопа за получаване на уникални наблюдателни данни по широк кръг направления от съвременната астрофизика.

РАЦИО цели преди всичко изграждането на национална научна инфраструктура в следните направления:

  • Създаване на административна структура на РАЦИО;
  • Разширяване и задълбочаване на сътрудничеството между ИА с НАО-БАН, катедра „Астрономия“ на СУ и Астрономическия център към ШУ;
  • Интегриране на локалните е-инфраструктури на НАО и другите участници в РАЦИО с националната и европейската информационни мрежи;
  • Разширяване на международното научно сътрудничество в регионален и Европейски мащаб;
  • Модернизиране и разширяване на наблюдателната апаратура в НАО.

Чрез международни сътрудничества, оптичните данни от НАО-Рожен се комбинират с наблюдения от радио телескопи и данни от космически апарати. Като резултат се публикуват съвместни статии, които съдържат данните от НАО-Рожен.
През 2022 г. в обсерваторията е доставен и монтиран първият в България хромосферен телескоп с диаметър на огледалото 31 см за наблюдения на Слънцето. Предстои пускането в действие на нов роботизиран телескоп с диаметър на огледалото 1.5 м.

Пусната е в действие автоматична метеорологична станция и нова видеокамера в подкуполното пространство на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет. Инфраструктурата участва в международните организации ASTRONET и OPTICON.

Сред ползите от РАЦИО са:

  • Запазване от НАО на статута на най-голяма астрономическа обсерватория в Югоизточна Европа;
  • Прилагане на иновативни методи за наблюдение и изследване на процеси, протичащи при недостъпни за земните лаборатории условия;
  • Изучаване на физическите процеси при небесните тела с цел развитие на области с практическо приложение като ядрената физика, физика на плазмата, неутронна физика и магнито-хидродинамиката;
  • Откриване и проследяване чрез астрономически наблюдения на преминаващите в опасна близост до нашата планета астероиди и комети.
  • Подобряване качеството на образованието и укрепване на връзките между образованието и научноизследователския сектор чрез насърчаване на STEM.

Видео-представяне (YouTube).