Информационна сесия във връзка с обявена покана за отворен достъп до изследователската инфраструктура на Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC)

Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC) обяви покана за отворен достъп до своите научни лаборатории и съоръжения за хора, работещи в академичните среди и изследователски организации, промишлеността, малките и средни предприятия (МСП) и като цяло за публичния и частния сектор.

JRC предлага достъп до своите неядрени съоръжения на изследователи и учени от държави-членки на ЕС и страни, асоциирани към изследователската програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“. За ядрени съоръжения JRC е отворен за държави-членки на ЕС и за страни, асоциирани към изследователската програма на Евратом.

Обявата е публикувана на електронната страница на JRC, на следния адрес: Open access to JRC Research Infrastructures (europa.eu)

Във връзка с обявата Министерството на образованието и науката организира информационна сесия за представяне на обхвата и условията за участие в конкурса, която ще се проведе онлайн на 12 декември 2022 г., от 15:00 до 16:00 ч.

Регистрацията за събитието е до 9 декември, 14:00 ч. на следния електронен адрес: m.glavcheva@mon.bg На същия адрес бихте могли да изпратите предварително формулирани въпроси във връзка с конкурсите.

Линк за достъп ще бъде изпратен на регистриралите се преди деня на събитието.