Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ – представена на Фестивал на науката 2022

Науката не познава граници. Тя предизвиква и провокира, поставя въпроси и предлага решения. Науката и иновациите са двигател за развитието на обществото и националната икономика.

Животновъдството е един от най-динамичните и значими сектори в България, който през последните години се преобрази в икономически, ресурсен, пазарен и социален аспект.

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ е създадена за да осъществи визията за интелигентна трансформация на животновъдния сектор. Програмата обединява осем български научни и изследователски организации – Тракийски университет, Аграрен Университет – Пловдив; Технически Университет – София; Русенски Университет “Ангел Кънчев”; Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките; Институт по Механика към Българска Академия на Науките; Институт по Биология и Имунология на Размножаването „Академик Кирил Братанов“ към Българска Академия на Науките, и Селскостопанска Академия.

Вдъхновени от технологии, които са революционни за животновъдството, екипите на Програмата търсят баланса между всички ключови трансформации засягащи автоматизация, роботизиране и кибер-физика в производствените процеси; генетика, селекция и продуктивност; биоразнообразие и екология; икономика и образователни системи.

„Умната“ ферма на Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ е проектирана за работа с роботика, дронове и изкуствен интелект, и използва Интернет на нещата за по-добро качество и контрол. Геномиката и прецизното животновъдство предлагат перфектната комбинация за устойчивост на фермите, с възможност за увеличаване интензивността на селекцията, обогатяване на развъдните програми и значително намаляване на генерационния интервал на поколения с ценни генетични качества.

Състоянието на почвата, пасищата и тревостоя се измерва и анализира с набор от сензорни комплекси. Автономна система да управление на безпилотни летателни апарати осъществява теренни проучвания, както и наблюдение и анализ на образите на едър рогат добитък. В реално време се отчитат физиологичните показатели за мониторинг и контрол на благополучието, стрес-факторите и здравословното състояние на животните. С механичната система на сервизен робот-дрон се търси приложение в складиране и доставка на готова продукция.

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ има за цел да допринесе както за модернизация на традиционния производствен модел и ограничаване на негативните ефекти върху околната среда и опазване на биоразнообразието, така и за осигуряване на продоволствена сигурност.

Видео представяне (YouTube).