Помощ за украинските изследователи

Днес – 9 юни, на среща вицепремиерът на Украйна Олха Стефанишина връчи на комисар Габриел официално уведомление от Украйна за приключването на вътрешните процедури за ратификация, необходими за влизането в сила на споразумението за асоцииране на Украйна към „Хоризонт Европа“ и програми за научноизследователска и развойна дейност на Евратом. Оттук нататък споразумението е в сила със задна дата от 1 януари 2021 г. Това означава, че украинските участници в научните изследвания и иновациите ще могат да участват в тези програми наравно с организации от държавите-членки на ЕС.

С оглед на продължаващата военна агресия на Русия срещу Украйна и ангажимента на ЕС да предложи осезаеми средства за подкрепа на украинската изследователска и иновационна общност, Украйна ще участва в програмите за изследвания и технологии на Хоризонт Европа и Евратом, без да се налага да участва финансово поне през 2021 и 2022 г. Това представлява още едно осезаемо средство за подкрепа за украински изследователи и иноватори на стойност приблизително 20 милиона евро и допълване на текущите инициативи ERA4Ukraine, Horizon4Ukraine и ERC4Ukraine, както и предстоящата схема за стипендии от 25 милиона евро в рамките на действията Marie Skłodowska Curie (MSCA) на Украйна за разселени изследователи. и 20 милиона евро стартира днес от Европейския съвет за иновации в подкрепа на украинската дълбоко технологична общност.