Уебинар по темата за разработване на план за равенство между половете (GEP)

Oт януари 2022 г., в контекста на РП „Хоризонт Европа“, няколко категории организации (юридически лица) трябва да имат разработен план за равенство между половете (GEP), като условие за допустимост за участие в конкурсните сесии на Рамковата програма. Вижте това ръководство за повече информация.

По темата е организиран уебинар, който ще се проведе в четвъртък, 23 юни от 15:30 ч. до 17:00 ч. българско време.

Уебинарът ще бъде открит от Жан-Ерик Паке, генерален директор за изследвания и иновации, и ще предостави ключова информация относно новото изискване за висши и средни учебни заведения, изследователски организации и публични органи от държави-членки и асоциирани страни.

Уебинарът ще може да се следи на живо и в Youtube. Планирана е сесия с въпроси и отговори чрез приложението Slido. Участието е отворено за всички желаещи, не е необходима регистрация. Дневният ред и подробностите за връзката са достъпни на уеб страницата на събитието.