Конкурсна сесия за кандидатстване за достъп – Extreme Light Infrastructure (ELI)

Extreme Light Infrastructure (Инфраструктурата за екстремна светлина , ELI) обяви първата покана към потенциални потребители да кандидатстват за достъп до инфраструктурата. Кандидатите могат да са учени не само от Европейското изследователско пространство, но и от цял свят.

ELI е най-модерната в света лазерно-базирана изследователска инфраструктура. Съоръженията на ELI осигуряват достъп до широк спектър от високомощни лазерни системи и вторични източници на световно ниво с висока честота на повторение. Това позволява авангардни изследвания и нови режими на физика с висок интензитет във физическите, химическите, медицинските науки и материалознанието.

Поканата за достъп включва и трите съоръжения на ELI, благодарение на тясното сътрудничество между ELI ERIC и Националния институт по физика и ядрено инженерство „Horia Hulubei“ (IFIN-HH) и подкрепата на проекта IMPULSE (Horizon 2020).

Потенциалните потребители имат възможност да проведат най-съвременни и авангардни експерименти в:

  1. ELI ALPS (Szeged, Hungary)
  1. ELI Beamlines (Dolní Břežany, Czech Republic)
  2. ELI Nuclear Physics  (Măgurele, Romania)

За подробна информация относно наличното оборудване, процеса на кандидатстване и как да подготвите предложението си, посетете уеб сайта на ELI.

Приемането на заявки/предложения ще остане отворено до 31 август 2022 г., 12:00 (обяд) CEST. Предложенията се оценяват от международна група от експерти. Кандидатите могат да се свържат с офис на ELI за технически въпроси на следния ел. адрес user-office@eli-laser.eu.