Международен уебинар в рамките на проект CAPBIO4BG (биоикономика)

Във връзка с организираният на 21-22 юни международен семинар в рамките на проект CAPBIO4BG, координиран от Аграрен Университет – Пловдив (АУП) по Националната научна програма „Европейски научни мрежи“ на МОН, АУП кани желаещите да се присъединят към BiOrbic, Bioeconomy SFI Research Center (Дъблин, Ирландия), Wageningen University and Research (Холандия) и Университета в Болоня, за да научат за развитието на изследванията в областта на биоикономиката във водещи европейски организации.

В 4-те сесии, в рамките на два дни (21-22 юни), ще се дискутират перспективите за биоикономиката и нейното бъдеще в Европа, политиката и програмирането, както и възможностите за увеличаване на въздействието от резултатите от научните изследвания, работейки с партньори от индустрията и широк кръг от заинтересовани страни.

Желаещите могат да се регистрират за участие в онлайн семинара до 15-ти Юни на платформата Eventbrite. Програма и линка за присъединяване към семинара (ZOOM) можете да намерите като проследите тази препратка.