Центърът за полярни изследвания към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за финансиране на Полярни научни изследвания – 2022 г.

Във връзка с изпълнение на Националната програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“,  приета с  Решение № 391 от 16.06.2022 г. на Министерски съвет, Центърът за полярни изследвания към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за финансиране на ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –2022 г.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени научни изследвания и получаване на високи постижения в следните научни направления:

1.       Науки за земята;
2.       Биологически науки;
3.       Физически науки;
4.       Медицина;
5.       Фармация;
6.       Архитектура, строителство и геодезия;
7.       Електротехника, електроника и автоматика;
8.       Психология.

Насърчават се интердисциплинарни проекти, проекти с участието на екипи от специалисти от различни области на познание, докторанти и млади учени, проекти с международни партньори.

Повече информация за конкурса може да намерите тук.