Съвместната българо-китайска лаборатория за “Адаптиране на управлението на селскостопанските екосистеми към климатичните промени”

На 30 септември 2022 г. в библиотеката-музей “Циен Сюесън” на Шанхайския университет “Дзяо Тун” (SJTU) се състояха официалното откриване на Съвместната българо-китайска лаборатория за “Адаптиране на управлението на селскостопанските екосистеми към климатичните промени” и Българо-китайска конференция на тема “Управление на селскостопанските екосистеми в условията на климатичните промени”. Двете събития се проведоха в хибриден (офлайн-онлайн) формат.

В церемонията от българска страна участваха: проф. дн инж. Мартин Банов, като представител на Министерството на земеделието и генералният консул на България в Шанхай Владислав Спасов. От китайска страна участваха: зам.-директорът на Комисията за наука и технологии на правителството на Шанхай г-н Сюе Уънлан, вицепрезидентът на SJTU г-н Джу Синюен и първи секретар (г-жа) Гай Хунбо, отговаряща по въпросите на науката и технологиите в посолството на Китай в София. В последвалата конференция от китайска страна участваха учени от SJTU, а от българска страна – от Института за аграрна икономика (ИАИ) на Селскостопанската академия (ССА), СУ “Св. Кл. Охридски”, Аграрния университет – Пловдив и Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Съвместната българо-китайска лаборатория за “Адаптиране на управлението на селскостопанските екосистеми към климатичните промени” ще се реализира с финансовата подкрепата на Комисията за наука и технологии на правителството на Шанхай, която ще е в общ размер от 1,3 млн. юана (около 180 хил. евро) за периода 2022-2025 г. Проектът ще е резултат от сътрудничеството между SJTU, от китайска страна и ИАИ на ССА, СУ “Св. Кл. Охридски”, АУ – Пловдив и УНСС от българска страна. В рамките на лабораторията са предвидени различни дейности, вкл.: 4 под-проекта International Excellence Early-career Yang Scientist (за академични изследвания), които ще могат да се реализират само в Китай; 2-ма български професора ще  посетят SJTU за по една седмица; български докторанти ще посетят SJTU за период по-голям от 6 месеца за съвместни изследвания и публикации; български и китайски учени ще публикуват съвместно статии и книги. Очаква се академичният обмен между SJTU и четирите партньора в проекта от българска страна да стартира през 2023 г.