Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Argo)

Описание на инфраструктурата:   Състои се от четири тематично обединени научни модула: Научноизследователски флот; Национална оперативна морска обсервационна система; Високопроизводителен.

Национален геоинформационен център

Описание на инфраструктурата:  Национален геоинформационен център (НГИЦ) е новосъздаваща се научна инфраструктура за сътрудничество и интегриране на човешките ресурси и.

Снимки: ст.н.с. Д. Колев

Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО)

  Описание на инфраструктурата:   РАЦИО представлява обединение на изследователските и образователните институции в областта на астрономията в България. В.

Центрове за производство и изследване на нови материали – Инфрамат/INFRAMAT

  Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп.

Национален циклотронен център

Описание на инфраструктурата:   Циклотронният център, като мащабна научна инфраструктура ще се състои от сграда, в която да се позиционират.

Eвропейско социално изследване за България (ESS)

  Описание на инфраструктурата:  Научно-изследователската разпределена инфраструктура ESS ERIC-Bulgaria е създадена за да осигури пълноценно и равноправно участие на България.

Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура (КЛаДА-БГ)

Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура (КЛаДА-БГ) за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските .

Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС)

СРОК НА ПРОГРАМАТА – до 31.12.2020 г.  ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА– 7 300 000 лв. През 2018 г. с постановление.