Проф. дн Стефан Панайотов (ННП "ВИХРЕН")

Проф. дн Стефан Панайотов (ННП “ВИХРЕН”)

Проф. дн Стефан Панайотов е роден в гр. Мадан на 16 февруари 1963 г. Завършил е средното си образование в гр. Варна. През 1983 г. се записва да учи в СУ „Св. Кл. Охридски”, Биологически факултет, специалност „Биотехнология”, а през 1989 г. завършва магистратура по…

Покана към европейските граждани за проектиране на мисиите по „Хоризонт Европа“

Покана към европейските граждани за проектиране на мисиите по „Хоризонт Европа“

Европейската комисия (ЕК) стартира кампания за ангажиране на европейските граждани в петте мисии, които са част от Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.). Мисиите са структурирани в следните тематични области: справяне с рака; здрави океани, морета, крайбрежни…

Гл. ас. д-р. Ивайло Кирилов

Гл. ас. д-р. Ивайло Кирилов

Гл. асист. д-р. Ивайло Кирилов, ИПАЗР „Никола Пушкаров“   Последните научни проекти, в които имам участие са: Проект: ПОЗМ 221 Тема: “Геохимични показатели на почвите и тяхното екологично значение” Координатор на проекта: проф. Ирена Д. Атанасова. Проект ПОЗМ 223. “Комплексно състояние на почвите в региона…

ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ

ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ

Трите имена: ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ Тема на разработката по програмата: THE BULGARIAN NATURAL AND CULTURAL HERITAGE UNDER THE AEGIS OF UNESCO. ORGANIZATION AND FUNCTIONALITY   Постигнати резултати – бяха посетени селски територии на общините Земен, Перник, Шумен, Доспат и др. – Изследвани са в исторически…

Теодора Веселинова Койнова

Теодора Веселинова Койнова

  Трите имена: Теодора Веселинова Койнова Тема на разработката по програмата: “Екологичен анализ на почви и води от Природен парк „Шуменско плато“ чрез цитогенетични биомаркери” Постигнати резултати: Направена е оценка на риска за качеството на екосистемните услуги чрез сравнителен физикохимичен анализ на повърхностни почви от…

Стефка Веселинова Христова

Стефка Веселинова Христова

Трите имена: Стефка Веселинова Христова Тема на разработката по програмата: Assessment of the factors influencing the attractiveness of Varna as destination for conference tourism. Постигнати резултати – Във висока  конкурентна среда, град Варна трябва да изгради  и трайно да се включи в разпознавателният си облик,…

Сениха Исмаил Салим

Сениха Исмаил Салим

Трите имена: Сениха Исмаил Салим Тема на разработката по програмата: Сравнение и оценка на дозиметрични планове на онкологично болни пациенти Постигнати резултати: Синтезирани са изводи относно качеството на 3D-CRT и VMAT техниките за целите на радиационната терапия; Резултати са докладвани на 29-th Annual Assembly of…

Сунай Ибрямов Ибрямов

Сунай Ибрямов Ибрямов

  Трите имена: Сунай Ибрямов Ибрямов Тема на разработката по програмата: Изследване на звезди преди Главната последователност   Постигнати резултати Изследвано е фотометричното поведение на две звезди преди Главната последователност V521 Cyg и FHO 27, които показват променливост с дълбоки спадове в блясъка си. Променливостта…