Лабораторен комплекс в областта на фармацевтичните науки Научно-технологичния парк „София Тех Парк“

  Област на дейност: Извършване на независими научни изследвания и разпространяване в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване,.

Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ)

Описание и дейности на инфраструктурата  ЦРСББ е изследователски център със следната организационна структура: Общо събрание – върховен орган; Ръководство: Директор.

Европейски център за ядрени изследвания – ЦЕРН

Описание и дейности на инфраструктурата   Европейския Център за Ядрени Изследвания (ЦЕРН) е създаден през 1954 г. с цел да.

Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания

Описание на инфраструктурата: Инфраструктурата има централизиран модел на управление, поддръжка и мениджмънт на ресурсите, осигуряващ компютърна сигурност, бързо разрешаване на.

Научна инфраструктура по клетъчни технологии в биомедицината (НИКТБ)

Описание на инфраструктурата:   НИ КТБ  е обединение с обществено-полезна цел от научни и професионални организации за извършване на съвместна.

Център за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите (EuroBioImaging)

Описание на инфраструктурата: Euro-BioImaging е проект за създаване на общоевропейска инфраструктура за научни изследвания от Европейския стратегически форум на основата.

Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания

Националният Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) е разпределена инфраструктура, организирана като мрежа от ресурси (биобанки, научно-техническо оборудване.

Национална инфраструктура за изследване и иновации в земеделието и храните RINA

Описание на инфраструктурата:  Националната инфраструктура за изследване и иновации в земеделието и храните – (RINA, Research, Innovation, Agriculture) е консорциум.

Еко и Енергоспестяващи технологии

Описание на инфраструктурата: Научноизследователска, научно – приложна, иновативна и приложна дейност, които да се осъществява в рамките на научната инфраструктура.

Съхранение на енергия и водородна енергетика (СЕВЕ)

Описание на инфраструктурата:  Инфраструктурата покрива изцяло  приоритетите на Стратегия 2020 и осигурява условия за интегрирането на България в изпълнението на.