Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО)

 

Описание на инфраструктурата:

 

РАЦИО представлява обединение на изследователските и образователните институции в областта на астрономията в България. В Нацианланата обсерватория – Рожен  са концентрирани специализирани ресурси за астрономически наблюдения, осъщствява се праткитческото обучение на студентите и докторанти. Със своята уникална инфраструктура и техника за наблюдение , както и с наличната базова инфраструктура, Националната астрономическа обсерватория е най-голямата работеща обсерватория в Югоизточна Европа. Основните компоненти на специализираната инфраструктура са четири телескопа:

-200 см., Ричи-Кретиен-Куде телескоп

-60 см., Касегрен телескоп

-50/70/172 см., Шмид телескоп

-15 см., Био коронограф

В ход е построяването на обсерватория на Шуменско плато, с 40 см телескоп, който ще даде възможност и за научноизследователска дейност на преподавателите и студентите.

 

Научен и технически екип на научната инфраструктура:

 

96

 

Въздействие / ползи:

 

Телескопите на НАО – Рожен се използват за получаване на уникален наблюдателен материал, който служи за изследвания на широк кръг дейности от съвременната астрофизика. Резултатите от тези изследвания са публикувани в редица престижни международни астрономически издания. НАО работи в тясно сътрудничество с редица университетите, като Софийския университет и Шуменския университет, които имат акредитация за обучение по астрономия. Много от изследванията се провеждат в сътрудничество с учени от почти всички Европейски държави, САЩ,  Канада, Чили и други страни със силно развита астрономия. Институтът по астрономия е основател и активен участник в субрегионалния астрономически комитет за югоизточна Европа.

Oчаквани ползи могат да се посочат:

  • Запазване статута на най-голяма астрономическа обсерватория в Югоизточна Европа;
  • Подобряване качеството на образованието и укрепване на връзките между образованието и научноизследователския сектор, чрез практическа подготовка на студенти по астрономия в реални условия;
  • Прилагане на иновативни методи за наблюдение за изследване на процеси протичащи при недостъпни за земните лаборатории условия: мощни гравитационни и магнитни полета, огромни плътности и температури, почти абсолютен вакуум и температури близки до абсолютната нула, релативистични скорости;
  • Изучаване на физическите процеси при небесните тела с цел развитие на области с практическо приложение, като ядрената физика, физика на плазмата, неутринна физика и магнито-хидродинамиката;

Откриване и проследяване чрез астрономически наблюдения на преминаващите в опасна близост до нашата планета астероиди и комети.

 

Тип на инфраструктурата:

концентрирана, виртуална.

Участие в европейска инфраструктура:

Участие в ASTRONET и OPTICON.

Направено е предварително проучване за участие в Европейската южна обсерватория.

 

Координатор:

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИАНАО).

Ситуирана на едно място – Национална астрономическа обсерватория (НАО) – Рожен

 

Местоположение на инфраструктурата:

Рожен http://nao-rozhen.org/

 

Български консорциум:

Финансов координатор:

Министерство на образованието и науката

Научен координатор:

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

Членове на консорциума:

  • Астрономическа обсерватория Белоградчик,
  • Катедра „Астрономия“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
  • Астрономическия център на Шуменския университет „Константин Преславски“

 

Област на дейност:

Природни и инженерни науки.

 

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

45.6 млн. лв.

 

Приходи

0.5 млн. лв.