Национален конкурс „Млади таланти“ 2016

Национален конкурс „Млади таланти“ 2016

Пресиана Ивайлова Маринова проектът: „Наличие на нулеви суми в подмножества на крайни векторни пространства“ През 2016г. Пресиана е ученичка в 11 клас в Русенската математическа гимназия „Баба Тонка“. Тя е един от четиримата представили ни на Европейското състезание за млади учени в Брюксел през 2016…

Национален конкурс „Млади таланти“ 2015

Национален конкурс „Млади таланти“ 2015

Паолина Гаджулова проект „Триизмерен матчинг. Ново решение посредством генетични алгоритми“ Genetic algorithms are a powerful metaheuristic that mimics the process of natural selection. Using methods imitating natural selection of a starting set of potential solutions, genetic algorithms aim to provide a solution close to the…

Ани Георгиева Ангелова

Ани Георгиева Ангелова

Три имена: Ани Георгиева Ангелова Тема на разработката по програмата: „Аксиология на човека в българската и немската фразеология“ Постигнати резултати: Допълване на прочетената и анализирана до момента библиография с български, немски и руски източници Създаване на корпус с български и немски фразеологични единици, свързани с…

„ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020

„ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020

В съответствие с Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“ и решение на Изпълнителния съвет на Фонда, в периода 12-13 март 2020 г. в гр. София ще се проведе събитието „ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020. Целта на събитието е младите учени – ръководители…

Презентацията на Жан Пиер Бюргиньон от 12 октомври в БАН

Презентацията на Жан Пиер Бюргиньон от 12 октомври в БАН

  Professor Jean-Pierre Bourguignon is the President of the European Research Council since January 2014. Prior to that, he was the Director of the Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS) from 1994 till 2013. This international research institute located near Paris, France, was built as…

Изложба: Младите учени на България

Изложба: Младите учени на България

Това са постерите на физическа изложба, която в момента е поставена в градинката на Народния театър (до 14.10.2019) по случай домакинството на България на EUCYS   (Кликнете върху всяка снимка, за да я видите в голям размер)   За първи път през 31-годишната история на…

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Бенефициенти през 2019 г.: Химикотехнологичен и металургичен университет – София; Българска академия на науките; Софийски университет „Св. Климент Охридски”; Медицински университет – София; Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”; Технически университет – София; Лесотехнически университет – София; Университет по хранителни технологии – Пловдив; Медицински университет – Пловдив;…