Награди "Питагор" 2015 г. - наградени

Награди “Питагор” 2015 г. – наградени

Наградени: Голяма награда „Питагор” за млад учен:   Доц д-р Георги Георгиев Йорданов, факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“   Преподавател във Факултета по химия и фармация на Софийския университет «Св. Климент Охридски». Изследователската му дейност е в областта на нанотехнологиите. Основните…

Национален конкурс „Млади таланти“ 2019

Национален конкурс „Млади таланти“ 2019

Звездин Борисов Бесарабов – проект „Разпределено създаване на алгоритми за машинно самообучение за блокчейн анализ“ Звездин Бесарабов завършва Национална природо-математическа гимназия “Акад. Л. Чакалов” и е приет в University College London. Темата на неговия проект е „Автоматизирано създаване на изкуствен интелект без човешка намеса“. С…

Национален конкурс „Млади таланти“ 2018

Национален конкурс „Млади таланти“ 2018

Атанас Стефанов и Александър Шопов- проект „Цветни зависимости в млади звездни обекти“ През 2018г. Атанас и Александър са ученици в 11 клас в Пловдивската математическа гимназия „Академик Кирил Попов“. За проекта си се консултират с Института по астрономия с НАО към Българската академия на науките. …

Национален конкурс „Млади таланти“ 2017

Национален конкурс „Млади таланти“ 2017

  Чавдар Лалов- проект „Структура на несамопресичащите се маршрути и свързващата константа“.   През 2017г. Чавдар е ученик в 10-ти клас в Математическа гимназия „Гео Милев“ – гр. Плевен. Румен Руменов Данговски е научен консултант на проекта. „Проектът разглежда т.нар. несамопресичащи се маршрути (НПМ). Те…

Национален конкурс „Млади таланти“ 2016

Национален конкурс „Млади таланти“ 2016

Пресиана Ивайлова Маринова проектът: „Наличие на нулеви суми в подмножества на крайни векторни пространства“ През 2016г. Пресиана е ученичка в 11 клас в Русенската математическа гимназия „Баба Тонка“. Тя е един от четиримата представили ни на Европейското състезание за млади учени в Брюксел през 2016…

Национален конкурс „Млади таланти“ 2015

Национален конкурс „Млади таланти“ 2015

Паолина Гаджулова проект „Триизмерен матчинг. Ново решение посредством генетични алгоритми“ Genetic algorithms are a powerful metaheuristic that mimics the process of natural selection. Using methods imitating natural selection of a starting set of potential solutions, genetic algorithms aim to provide a solution close to the…

Ани Георгиева Ангелова

Ани Георгиева Ангелова

Три имена: Ани Георгиева Ангелова Тема на разработката по програмата: „Аксиология на човека в българската и немската фразеология“ Постигнати резултати: Допълване на прочетената и анализирана до момента библиография с български, немски и руски източници Създаване на корпус с български и немски фразеологични единици, свързани с…

„ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020

„ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020

В съответствие с Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“ и решение на Изпълнителния съвет на Фонда, в периода 12-13 март 2020 г. в гр. София ще се проведе събитието „ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020. Целта на събитието е младите учени – ръководители…

Презентацията на Жан Пиер Бюргиньон от 12 октомври в БАН

Презентацията на Жан Пиер Бюргиньон от 12 октомври в БАН

  Professor Jean-Pierre Bourguignon is the President of the European Research Council since January 2014. Prior to that, he was the Director of the Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS) from 1994 till 2013. This international research institute located near Paris, France, was built as…