Национален конкурс „Млади таланти“ 2018

Национален конкурс „Млади таланти“ 2018

  • Атанас Стефанов и Александър Шопов- проект „Цветни зависимости в млади звездни обекти“

През 2018г. Атанас и Александър са ученици в 11 клас в Пловдивската математическа гимназия „Академик Кирил Попов“. За проекта си се консултират с Института по астрономия с НАО към Българската академия на науките. 

На 30тото Европейско състезание за млади учени в Дъблин, Ирландия двете момчета са наградени от най-голямата лаборатория Joint Research Centre в Испра, Италия. Ето и кратко резюме на проекта им:

„В междузвездните облаци- региони на звездообразуване, повечето от водорода присъства в своята молекулярна форма H2, затова те биват определяни като молекулярни облаци. Различните стадии на звездообразуване, които се наблюдават в тези облаци, се наричат обобщено млади звезди обекти. Настоящата работа цели да изследва възможностите за търсене на млади звезди обекти чрез фотометрични селекции. Съставен е метод за търсене на  T Tauri  обекти в тези облаци. Като основен индикатор беше използвана предполагаемата им Hα емисия. 

Бе извършено селектиране по двуцветна диаграма за търсене на Hα емисии и бяха въвеждани ограничения по диаграми цвят съвместимост от еволюционни съображения. Така по данни от подобния фотометричен каталог IPHAS DR2 бяха селектирани кандидати за T Tau звезди в 18 региона на звездообразуване, 4 от които са представени в работата. Чрез сравнение с фотометричния каталог PanSTARRS беше изпробвано търсене на индикации за фотометрична променливост, характерна за T Tau звездите. Като основен проблем на този метод бяха оценени фотометричните грешки в региони с висок фон от светещия йонизиран водород. “

 

  • Ивайло Малинов Желев- проект „Методи за обезшумяване на дигитални изображени“

През 2018г. Ивайло е ученик в 12 клас в Профилираната природо-математическа гимназия „Васил Левски“ град Смолян. За проекта си се консултира с Института по математика и информатика към Българската академия на науките. 

За своя проект Ивайло получава две награди – участие на международния форум за млади учени Swiss International Talent Forum през февруари 2019 година, а през месец май същата година ще участва в най-големия конкурс за наука на предколежанско ниво – Intel ISEF във Финикс, Аризона. Ето и кратко резюме на проекта му:

„В настоящия доклад, проблемът, който изследвахме, е редуцирането на Гаусовия шум, с който често се сблъскваме в дигиталните изображения. Изследването включваше анализ на проблема от статистическа гледна точка и изготвянето на математически модл, върху когото да изградим ефективен алгоритъм за изчистване на шумни изображения. Тук предложихме описание на числови резултати на PDHGMp алгоритъма, както и авторски принос под формата на възможен алтернативен подход към проблема. Първият алгоритъм използва Primal- Dual метода за приближения, за да реализира минимизация на ROF функцията върху N- измерна сфера. Предложихме и авторски алтернативен метод за обезшумяванечрез представяне на чистото и шумното изображения като N- измерни точки. Генерират се N на брой случайни други точки и чрез статистически преобразувания се изчислява разстоянието им до чистото изображение, като се намира чрез триангулация с определено приближение.“