Национален конкурс „Млади таланти“ 2016

Национален конкурс „Млади таланти“ 2016

  • Пресиана Ивайлова Маринова проектът: „Наличие на нулеви суми в подмножества на крайни векторни пространства“

През 2016г. Пресиана е ученичка в 11 клас в Русенската математическа гимназия „Баба Тонка“. Тя е един от четиримата представили ни на Европейското състезание за млади учени в Брюксел през 2016 година. 

Разработката на Пресиана се занимава с изучаването на множеството, образувано от всички вектори по модула k с дължина n, като търсим k вектора със сбор 0 в произволно подмножество. Дискретният вариант на преобразуването на Фурие (ДПФ) е много полезен и широко застъпен метод в доказателството на основната теорема, затова в разработката силно набляга на него. 

 

  • Виктор Тодоров Даков  проектът „TrackingSystem“

Виктор Тодоров Даков е възпитаник на ОМГ „Академик Кирил Попов“ в гр. Пловдив. Научен ръководител на проекта му е Дарина Георгиева Брънчева. Ето и накратко проекта, с който ни представя на Европейското състезание за млади учени в Брюксел през 2016г.:

TrackingSystem e мобилно приложение, което цели да подобри безопасността на учениците по време на екскурзия. При отдалечаване на ученик от учителя на повече от предварително зададена от ръководителя дистанция (един километър например) и двамата се уведомяват със звуков сигнал и могат да проверят точната локация на другия на картата.

 

  • Иван Иванов и Василен Цветков проектът „Интелигентно земеделие“

Иван Христов Иванов и Василен Росенов Цветков са ученици от Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ в град Варна. При разработката на проекта са  ползвали ресурси, предоставени им от SAP Labs Bulgaria – Arduino Starter Kit и сензори. Техен научен ръководител е Елеонора Стефанова Павлова, старши учител по ИТ. Ето и кратко резюме на проекта им:

„Интелигентно земеделие е система за мониторинг и управление на земеделски обработваеми площи, цветни градини и декоративни растения в закрити помещения. Група от различни сензори в почвата извличат информация за температурата, влажността и светлината. Чрез уеб приложение данните от сензора се визуализират и така потребителя достига до тях. Имплементирана е автоматична система за пускане на поливни системи, когато влажността падне под определен процент. Ако потребителят прецени, че е нужно допълнително поливане, той може да превключи на ръчен режим на управление на поливните системи. В бъдеще ще бъдат добавени още различни видове сензори, като например сензор за състава на почвата и др. Ще бъде създадено мобилно приложение, така потребителят ще управлява своите градини по-лесно и бързо.“