Покани за обучение и изграждане на капацитет на JRC

Съвместният изследователски център (JRC) обяви 3 покани за обучение и изграждане на капацитет в рамките на инициативата за отворен достъп до изследователските инфраструктури на JRC.

Поканите са публикувани в портала на Science Hub на следните адреси:

ELSA – European-laboratory-structural-assessment-reaction-wall

Reference:         2024-1-TCB-ELSA-ReactionWall

Location:            Ispra, (Italy)

Deadline date:   14 May 2024, 23:59 (CEST)

 

ELSA – European-laboratory-structural-assessment-large-hopkinson-bar-facility

Reference:         2024-1-TCB-ELSA-HOPLAB

Location:             Ispra, (Italy)

Deadline date:   14 May 2024, 23:59 (CEST)

 

Nanobiotechnology-laboratory_en:

Reference:         2024-1-TCB-NANOBIOTECH

Location:             Ispra, (Italy)

Deadline date:   21 May 2024, 23:59 (CEST)

 

Общ преглед на отворения достъп до изследователската инфраструктура на JRC можете да откриете на адрес: JRC Research Infrastructures Brochure.