BBMRI-ERIC отбеляза своята 10-годишнина

През м. февруари бе отбелязана 10-годишниня от създаването на BBMRI-ERIC със семинар в постоянното представителство на Австрия към ЕС. Начало на семинара бе дадено от Франц Виртенбергер, заместник-постоянен представител на Австрия в ЕС, който бе последван от Мартин Полашек, австрийски федерален министър на образованието, науката и изследванията. Той отбеляза, че развитието на BBMRI-ERIC през последните 10 години в посока улесняване на достъпа до човешки биологични проби и данни за здравни изследвания е забележително, като изрази своите сърдечни поздравления на BBMRI-ERIC за всички постижения в координирането, структурирането и хармонизирането на средата за биобанкиране в Европа. Последваха изказвания на Сигне Рацо, заместник-генерален директор на ЕК за изследвания и иновации, и Арно Вайда, председател на борда на директорите на BELSPO. Г-н Вайда добави, че BBMRI-ERIC успешно е начертал пътя към стабилна и надеждна разпределена инфраструктура за биобанкиране, отговаряща на търсенето на медицински изследвания.

В рамките на следващия панел се е състояла открита дискусия с ключови външни партньори, сред които Майкъл Арентофт, ръководител на отдела на ЕК за „Отворени научни и изследователски инфраструктури“; Яна Кланова, генерален директор на EIRENE; Стефани Хауърт, ръководител на дискусионна група за пациенти на BRCA Netzwerk; Никлас Бломберг, изпълнителен директор на Иновативна здравна инициатива; Ева Ортега Паино, генерален секретар по изследванията към испанското министерство на науката, иновациите и изследванията и Йенс Хаберман, генерален директор на BBMRI-ERIC. Панелът се фокусира върху предизвикателствата в здравеопазването и науките за живота, нуждите и развитието към One Health и ролята на изследователските инфраструктури.

Проф. Радка Канева, национален координатор на BBMRI.bg, отбеляза, че участието на България в BBMRI-ERIC е от решаващо значение за създаването на националния възел, разпространението сред българските учени на културата на биобанкиране и споделянето на ценни набори от биологични проби и данни, за да се даде възможност за биомедицински изследвания. Това насърчава създаването на висококачествени национални колекции и биобанки, повиши тяхната видимост и позволи включването на България в ключови международни проекти и инициативи, като CanServ, европейското партньорство за редки болести (ERDERA), инфраструктура за геномни данни (GDI) и Геномът на  Европа.

BBMRI-ERIC е европейска изследователска инфраструктура за биобанкиране, която обединява всички основни играчи от областта на биобанкирането – изследователи, биобанкери, индустрия и пациенти – за да насърчи биомедицинските изследвания. За тази цел се предлагат услуги за управление на качеството, подкрепа при етични, правни и обществени въпроси и редица онлайн инструменти и софтуерни решения за биобанкери и изследователи.

BBMRI-ERIC се разраства до един от най-големите консорциуми за европейска изследователска инфраструктура, към момента състоящ се от 25 членове и наблюдатели, като Република България става член през 2018 година.