Danubius Young Scientist Award 2024

Австрийското федерално министерство на образованието, науката и изследванията и Институтът на Дунавския регион и Централна Европа създават наградите през 2011 година с желанието да бъдат отличени изследователи с изключителни постижения в научната си дейност и резултати по отношение на Дунавския регион.

14 млади учени ще получат тази награда – по един за всяка страна, която е част от Стратегията на ЕС за Дунавския регион [Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Молдова, Черна гора, Сърбия, Словакия, Словения, Румъния и Украйна].

Наградата има за цел да подчертае научната работа и таланта на младите изследователи и да подобри видимостта на научната общност в региона. Освен това наградата насърчава младите учени да се занимават с научно изследване на многостранните проблеми и въпроси, свързани конкретно с Дунавския регион.

Наградата ще предостави 1350 евро за всеки носител на наградата за млад учен Danubius.

Церемония по награждаването е планирана за 14 ноември 2024 г. в Кремс, Австрия, подробностите за която ще бъдат обявени своевременно. Освен това, благодарение на продължаващата любезна подкрепа от Съвместния изследователски център на Европейската комисия, JRC планира да покани наградените да посетят едно от техните съоръжения в Испра, Италия, през 2025 г.

Кандидатури се приемат до 3 май 2024 г. Повече информация може да намерите тук.