Извънредна покана на Европейската инфраструктура за иновативна геномика за подаване на проектни предложения за достъп свързани с кризата COVID-19

Европейската инфраструктура за иновативна геномика (European Advanced infraStructure for Innovative Genomics, EASI-Genomics) е проект по Рамковата програма „Хоризонт 2020“ за.

Европейският институт за иновации и технологии в храните – EIT Food удължи срока за включване на представители от България в EIT Food RIS Council до 25 май 2020 г.

EIT Food RIS Council е консултативен орган, създаден през 2019 г., за да подкрепи диалога и взаимодействиeто в страните от.

Втора покана за изразяване на интерес по „Хоризонт 2020“ в подкрепа на изследванията в борбата с коронавируса

Европейската комисия информира, че втора покана за изразяване на интерес по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

Награди „Питагор“ 2019 г. – наградени

НАГРАДЕНИ 2019 Проф. д.мат.н. Красимир Димитров Данов, член-кореспондент на БАН, номиниран от СУ „Св. Кл. Охридски”. Към момента на награждаване.

Награди „Питагор“ 2018 г. – наградени

Питагор 2018   Чл.-кор. проф. Илия Благоев Рашков от Института по полимери – БАН – София с голяма награда „Питагор“.

Награди „Питагор“ 2017 г. – наградени

Наградени: Голяма награда:   Няма    Млад учен:   Гл. ас. д-р Теодора Кънчева Чамова, дм, МУ-София   Към момента.

Награди „Питагор“ 2016 г. – наградени

НАГРАДЕНИ ПРЕЗ 2016г.:    Акад. проф. дфзн Петър Атанасов Кралчевски – Софийски университет „Св. Кл. Охридски”- факултет по химия и.

Награди „Питагор“ 2015 г. – наградени

Наградени: Голяма награда „Питагор“ за млад учен:   Доц д-р Георги Георгиев Йорданов, факултет по химия и фармация, СУ „Св..

ИНСТИТУТЪТ GATE СЪЗДАВА ПЛАТФОРМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИКАТА ПО ВРЕМЕ НА И СЛЕД ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Платформата COVID-19 Activity Tracker (CAT) може да се използва от правителство и браншови организации за взимане на решения за възстановяване.

Нови конкурси и стипендии по дейности Мария-Склодовска Кюри на Рамковата програма „Хоризонт 2020“

На уебсайта на дейности Мария-Склодовска Кюри (MSCA) на Рамковата програма „Хоризонт 2020“ са публикувани новини за обявяването на нови конкурси.