Ани Георгиева Ангелова

Три имена: Ани Георгиева Ангелова Тема на разработката по програмата: „Аксиология на човека в българската и немската фразеология“ Постигнати резултати: Допълване на прочетената и анализирана до момента библиография с български, немски и руски източници Създаване на корпус с български и немски фразеологични единици, свързани с…