Покана по проект NebulOuS

NebulOuS е проект финансиран по РП „Хоризонт Европа“, който има за цел да проектира и внедри на нова мета операционна система, позволяваща сигурно и оптимално осигуряване на приложения и реконфигурации в континуума на облачните изчисления.

Основна част от NebulOuS е разполагането на пилотни демонстратори за тестване на платформата NebulOuS използваемост в различни области, като енергия, интелигентни  градове, селско стопанство, транспорт и логистика, и околната среда.

NebulOuS ще организира 2 отворени покани за финансиране на до 9 проекта, с цел по-нататъшно валидиране на своите архитектурата на платформата и разширяване на домейните на приложенията извън внедрените пилотни проекти в рамките на проекта. Общият бюджет за 2 отворени покани е 1 350 000 евро, а наличното финансиране за проект е до 150 000 евро.

Първата покана (отворена до 17 април) ще позволи валидирането на основните аспекти на платформата с инвестиция от общо до 600 000 евро за финансиране на 4 проекта, носещи добавена стойност на NebulOuS.

Финансираните проекти на трети страни могат да бъдат от: едно лице (МСП) или консорциум от максимум 2 субекта (научна организация и МСП). Стартъпи, които все още нямат годишен оборот или счетоводни баланси, също се считат за допустими.

Спечелените проекти ще бъдат изпълнени в продължение на 7 месеца, разделени на 3 фази: Внедряване, развитие и демонстрация. Важните етапи, KPI и резултатите ще бъдат оценени в края на всяка фаза.

Повече информация може да намерите тук.