Покана по инициативата на ERC – Научна журналистика

На 15 септември 2022 г. Европейският съвет за научни изследвания (ERC) откри покана в рамките на новата си инициатива за научна журналистика. Съгласно тази нова схема ERC подкрепя организации или консорциуми от организации за създаване на схема за финансиране, която би улеснила 3-5-месечния престой на журналисти в изследователски институции.

Целта е да се даде възможност на журналистите да учат и да работят по проекти за задълбочени репортажи, като се потопят в изследователската среда и взаимодействат с учени и учени. Подобни възможности – организирани например в сътрудничество с приемащите институции на ERC и в екипите и лабораториите на бенефициентите на ERC – следва да улеснят по-доброто разбиране на граничните изследвания, като същевременно зачитат журналистическата независимост.

За това действие за координация и подкрепа (CSA) индикативният бюджет е 1 500 000 евро от бюджета за 2023 г., а максималната продължителност на проекта ще бъде 48 месеца. Ще бъде избрано едно предложение. Тази ERC покана позволява финансова подкрепа на трети страни (FSTP).

Крайният срок за предложения е 15 декември 2022 г.

Повече информация може да намерите тук.