Анкета на панела на Младите учени към ECFA комисията в ЦЕРН

Панела на Младите учени към European Committee for Future Accelerators към ЦЕРН организира мащабно проучване, което има за цел да даде по-голяма гластност на мнението на младите учени по редица въпроси свързани с кариерното развитие, проблемите, пред които са изправени, предложения за промени, които биха могли да бъдат направени.

Проучването се осъществява посредством анкета, предназначена за всички изследователи в ранен етап на кариерата си – магистри, докторанти, пост-докторанти, асистенти, главни асистенти, инженери, физици и като цяло всеки, който проявява интерес към темата.

Анкетата е напълно анонимна и ще бъде отворена за попълване до 11 октомврип 2022 г. В нея са включени въпроси от общ характер, за изследователската група, изследователски програми, планиране на кариерата, баланс между работа и личен живот, признание и т.н. В случай, че определени въпроси не са приложими за вас, има възможност да не отговаряте.

При въпроси и необходимост от повече информация може да се свържете с организаторите на следния имейл: ecfa-ecr-career@cern.ch.

Линк към анкетата: https://forms.gle/926PfLnBecaMp2dp8