Покана от ЕК към европейските градове за заявяване на интерес да станат неутрални по отношение на климата до 2030 г.

На 25 ноември 2021 г. Европейската комисия отправи покана към европейските градове за заявяване да станат неутрални по отношение на климата до 2030 г. (Cities Mission) По този начин градовете ще станат част от мисията, предоставяйки информация за текущото си положение, изпълняваните към момента тематични дейности и бъдещите планове по отношение на постигането на нулев негативен ефект върху климата.

Целите на мисията са да има 100 климатично-неутрални и интелигентни европейски града до 2030 г. и да се гарантира, че тези градове действат като центрове за пилотни проекти и иновации, за да могат всички европейски градове да последват примера им до 2050 г.

Присъединяването към мисията ще постави избраните градове в авангарда на прехода към климатична неутралност, като част от Европейския зелен договор. Тъй като борбата срещу изменението на климата налага внедряване на конкретни решения, градовете са в най-добра позиция да бъдат първите, които прилагат политиките постигането на нулев негативен ефект върху климата. Това ще им позволи да предоставят нагледно ползите за своите общности по отношение на намалено замърсяване на въздуха и шума, по-малко задръствания, по-ниски сметки за енергия и по-здравословен начин на живот.

 Повече информация по темата можете да намерите като проследите следните препратки: