Информационни материали от годишната конференция на ЕАТРИС-България 2023

На 10 ноември 2023 г. в Гранд Хотел София беше проведена национална конференция „ЕАТРИС-България – годишна конференция 2023“, организирана от Дирекция „Наука“ на МОН и националното представителство на EATRIS-ERIC в СОФИЙСКИ УНИВЕРИСТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“. Конференцията беше посветена на 10 годишнината от създаването на EATRIS-ERIC и 5 години от подписването от България на Меморандум за присъединяване към пан-Европейската научна инфраструктура по транслационна медицина.

Информационни материали представени по време на конференцията можете да намерите като проследите тази препратка.

Повече за ЕАТРИС-България можете да научите като проследите тази препратка.