Стипендии за докторска степен в областта на политическите науки (Флорида, САЩ)

Посолството на България във Вашингтон информира за възможности за придобиване на докторска степен по линия на програма в областта на политическите науки, вкл.  международни отношения,  във Florida International University, САЩ. Брошура, съдържаща основна информация за предлаганите възможности можете да разгледате и изтеглите от тук. Информация относно процеса на кандидатстване, организацията на учебния процес и финансовата помощ може да бъде намерена на следната интернет страница: https://pir.fiu.edu/graduate/political-science-degrees/index.html. 

Кандидатите могат да изпращат въпроси по темата до проф. Ерик Лоб (elob@fiu.edu), директор на докторската програма, както и към проф. Татяна Костадинова (tkostadinova@fiu.edu), директор за европейските и евразийските изследователски програми във Факултета за политика и международни отношения на Florida International University.