Център за компетентност КВАЗАР подписа Споразумение за съвместна дейност със Столична община

Кметът на София Йорданка Фандъкова и доцент Август Иванов – Директор на Института по роботика на БАН подписаха споразумение за партньорство. Столичната община и Центъра за компетентност КВАЗАР при Института по роботика ще си сътрудничат за намирането на иновативни решения при изграждане на интелигентна градска инфраструктура, насочена към превенция и управление на риска от наводнения.

През последните години, във връзка с климатичните промени се налага да бъдат търсени нови и по-ефективни решения за превенция и управление на риска, основани на новите технологии на 21-ви век. Център за компетентност КВАЗАР е една от водещите научни организации в България с опит в работата с безпилотни летателни средства и по-конкретно тяхното прилагане за превенция при бедствия и аварии.

Инженерите и изследователите от Центъра ще насочат усилия за ортофотографиране с дронове на проблемните зони, за изготвяне на 3Д модели на местата и за изработване на съответната цифрова база данни. Това ще даде възможност да се предложат дигитални решения за планиране, превенция и управление на риска в градска среда, основани на изкуствен интелект, с помощта на безпилотни летателни системи, роботи и сензори. В областта на управлението на риска при бедствия и аварии, КВАЗАР притежава единствения в България Интегриран ситуационен комплекс.

Един от пилотните проекти ще бъде свързан с определяне на заливните зони на река Блато в Нови Искър.  Учените от института по роботика ще помогнат на общината и за определяне на критични зони по течението на река Искър.

В срещата участваха също зам.-кметът Дончо Барбалов, академик Чавдар Руменин – ръководител на Център КВАЗАР при Института по роботика,  Любомир Куртев – ръководител на звено „Безпилотни летателни системи“ на Център КВАЗАР,  професор Климент Найденов –  декан на Геолого-географски факултет на СУ “ Св. Климент Охридски“ и ръководител на звено „Управление на риска“ на Център КВАЗАР, както и директор на „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община  Красимир Димитров.