Лекции по проекта EXTREME

На 18 януари, 2023 г., от 16 часа, в рамките на проекта EXTREME, ще се проведaт следните две лекции:

16:00-16:30

„Дейностите Мария Склодовска-Кюри – път към успешна научна кариера

Лектор: Габриела Чупренска

Главен експерт в отдел Международна дейност, оперативни програми и проекти, Българска академия на науките и Национално контактно лице за дейностите Мария Склодовска-Кюри за България.

16:30-17:00

„Отворен достъп за отворена наука – предизвикателства и възможности“

Лектор: д-р Савина Кирилова

Факултет по химия и фармация, СУ“Св. Кл. Охридски“

Лекциите са част от обучителната програма на проекта, целяща развиване на умения за кариерно израстване и комуникационни умения на учените на СУ“Св. Кл. Охридски“.

Лекцията ще бъде проведена в платформата Microsoft Teams, като желаещите да участват могат да използват следната връзка към лекциите, която е свободна и всички желаещи да присъстват могат да се присъединят.