34 от 100 статии в отворен достъп за 6 месеца

През месец юни 2022 г. Министерството на образованието и науката сключи ново тригодишно споразумение с Elsevier. Споразумението е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България и осигурява абонаментен достъп на висши училища и научни организации до базите данни на издателството.

Най-големият успех на споразумението между МОН и издателството е пилотния проект за „Открит достъп“. Услугата дава правото да се публикуват статии с отворен достъп в основните хибридни списания, собственост на Elsevier. Кореспондиращите автори от България могат да публикуват определен брой статии с отворен достъп в рамките на срока на споразумението, без да плащат такса за публикуване. В случай, че е достигнат максималният брой статии за абонаментна година, споразумението предвижда преференциални цени за българските ползватели, включени в списъка с ползватели.

  • Общо 100 статии с открит достъп за абонатната година 01.03.2022-28.02.2023;
  • общо 180 статии с открит достъп за абонатната година 01.03.2023-29.02.2024; и
  • общо 260 статии с открит достъп за абонатната година 01.03.2024-28.02.2025.

Към м. януари 2023 г. възползвалите се от възможността автори за публикуване в открит/отворен достъп са публикували 34 статии. Напомняме за възможността, че до 28.02.2023 г. могат да бъдат публикувани още 66 статии в открит/отворен достъп.

Целият текст на договора, предоставените услуги и списък с ползватели може да намерите на сайта на Министерството на образованието и науката в раздел „Профил на купувача“ – https://app.eop.bg/today/197457

При възникнали въпроси може да пишете на следните имейл адреси: y.zherkova@mon.bgk.mutavchiev@mon.bg и e.foteva@mon.bg.