Брокерски събития през м. февруари 2024 г.

В периода 5-6 февруари в гр. Брюксел ще се проведе броекрско събитие на тема Research to Reality – Digital Solutions to European Challenges.  Събитието щевключва основни бележки, интерактивни сесии и семинари, насочени към създаване на взаимно взаимодействие между дигиталните изследвания в РП „Хоризонт Европа“ и действията в програмата Digital Europe.

В периода 15-16 февруари в гр. Дюселдорф ще се проведе броекрско събитие на тема Successful R&I in Europe 2024 – 11th European Networking Event. Събитието е насочено по-специално към университети и изследователски институти, както и към компании, особено малки и средни предприятия.Участниците са поканени да се включат в установени и нови технологични мрежи между изследователи, предприемачи и мултипликатори, свързани с Хоризонт Европа.

На 15 февруари в Любляна ще се проведе брокерско събитие на тема Green technologies, energy and digitalisation for a sustainable future. Събитието предлага отлична възможност за свързване с изследователи и институции в областта на зелените технологии или енергията за устойчиво бъдеще. То предоставя платформа за потенциално формиране на консорциуми за предстоящи международни покани по програмата Horizon Europe (HE) и други европейски програми, като се фокусира върху теми като цифрови технологии, индустрия и космос, климат, енергия и мобилност.

При желание за участие в броекрските събития Министерството на образованието и науката грантове за финансиране на участието на български учени и експерти в тематични партньорски събития по клъстерите от стълб II на РП Хоризонт Европа, в рамките на проект NCP_WIDERA.NET. Повече информация как да гандидатствате за такъв грант може да намерите тук.